چند روز قبل برای مشاوره علمی  خدمت پروفسور لگن هوزن بودم و البته به قول خودشان حاج محمد لگن هوزن! متولد 1953 در آمریکا. دکترای فلسفه غرب و کسی که سالها تجربه تدریس در دانشگاه های معتبر جهان را دارد. مسلمان شدنش خود قصه مفصلی دارد.دکتر لگن هوزن وقتی می بیند یکی از دانشجویان ایرانی اش درست در اوج موفقیت های علمی امریکا را رها می کند و رهسپار ایران می شود کنجکاو می شود که چرا دانشجویش این گونه راحت از همه چیز دل می برد؟ از رفاه پیش رو در آمریکا و معتبرین درجات علمی که در انتظار اوست! از هر طریقی شده از او کسب خبر می کند. او را می یابد اما زمانی که در جنگ شهید شده است. دل پروفسور تکان می خورد که حقیقت را نه در قلب صنعت جهان بلکه باید در جای دیگری یافت... این بار اما نه شاگرد که خود استاد از همه چیز دل می برد. او در سال 1983 در هوستون امریکا شهادتین را بر زبان جاری کرد و رسما مسلمان شد. از دانشگاه استعفا داد. خبر مسلمان شدنش کافی بود که خیلی ها با او قطع رابطه کنند. به ایران آمد، در اینجا زندگی جدیدی را شروع کرد، اسمش را عوض کرد، به حج رفت و شد حاج محمد لگن هوزن. او الان بیست سالی است که درقم زندگی می کند و تابستان ها به نیویورک می رود برای دیدن مادر. سالهاست در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی مشغول تدریس و پژوهش است و خیلی از تحقیقات کشور در حوزه فلسفه دین با نظر و مشورت او به فرجام رضایت بخش می رسد. او عاشق حقیقت است و همین حقیقت طلبی او را از لنگه عالم به سرزمین ما آورد... دکتر محمد لگن هوزن در سال 1389 به عنوان چهره ماندگار کشور در رشته فلسفه معرفی شد.


دکتر اما در میانه  صحبت هایش با همان فارسی نیم بندش خاطره یکی از سخنرانی های اخیرش در آلمان را برایم تعریف کرد که  حدود شش ماه قبل   23 نوامبر 2013(دوم آبان ماه سال گذشته)  انجام شده بود. دکتر لگن هوزن در این سخنرانی از ویژگی ها و برجستگی های منحصر به فرد اسلام برای حاضران سخنرانی می کند. خیلی ها سر ذوق می آیند. همه مستمعین و حضار اهل فضل و اساتید معتبرترین دانشکده های فلسفه در آلمان بودند. در این میان دختری هفت ساله به نام لتیتزیا فیشر دختر پروفسور کارستن فیشر استاد دانشگاه مونیخ آلمان نقاشی ای را تقدیم استاد می کند. او به همراه والدین پروتستان خود در این سخنرانی شرکت کرده بود. او اسلام را گل بزرگ زرد رنگ و سایر ادیان را گل های کوچک قرمزی ترسیم کرد که درون گل بزرگ جای دارند یک نقاشی به رنگ کودکانه اما بسیار پرمعنا. به معنای اینکه هر انچه خوبی و کمال در ادیان دیگر وجود دارد همه و همه در اسلام جمع است. و در بالای آن به آلمانی نوشت   Das ist Islamاین اسلام است. دکتر لگن هوزن با آب و تاب نقاشی را برایم شرح داد.آن را به عنوان یادگاری در کنار چند نقاشی دیگر در کتابخانه کوچکش نگهداری می کند. عکس این نقاشی را متواضعانه برایم ایمیل کرد. و اکنون تقدیم شما...