با توجه به تقاضای مکرر برخی علاقه مندان ، کتاب پرسه در دیار معابد( سفرنامه هندوستان) توسط انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تجدید چاپ شد.جهت خرید اینترنتی این کتاب روی اینجا کلیک کنید.