با توجه به اتمام نسخه های چاپ اول کتاب ولایت تکوینی اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات در انتشارات موسسه امام خمینی(ره) کسانی که تمایل به خرید کتاب دارند با شماره 09132222942 تماس حاصل فرمایند.