خیلی فکر کردم تا تیتر وعنوانی پیدا کنم که مناسب شان جناب ابلیس یا همان شیطان لعنتی خودمان باشد .عناوین مختلفی را برانداز کردم ولی اکثرا مطابق با حضرتش نبود ونمی توانست حق مطلب را ادا کند تا اینکه دیدم این عنوان یعنی دشمن سه شیفته وخستگی ناپذیر بدک نیست واسباب کدورت خاطر رفیقمان را موجب نمیشود.

این دشمن سه شیفته آنقدر بی چشم وروست که در طول تاریخ  توپ وسوسه اش در محوطه جریمه پیامبران هم پیدا شده تا شاید به خیال خام خود به آنها گلی بزند وانتقام سجده در مقابل پدر بزرگشان را از آنها بگیرد.یوسف را با زلیخا روبرو کرد و از پرخوری یحیی خوشش آمد.این نقش اول قصه ما یعنی مستر ابلیس آنچنان که بعضی فکر می کنند کودن واحمق نیست .قرآن از استراتژی ونقشه های او به عنوان خطوات یعنی گامها یاد میکند ودر سوره بقره می فرماید از گامهای شیطان پیروی نکنید (ولا تتبعو ا خطوات الشیطان)

شیطان مرحله به مرحله وسیستماتیک جلو می رود .خانه به دوش را یک جور گول می زند وخانه نشین را جور دیگر .نه کاخ نشین از شر او در امانند ونه کوخ نشین .در بازار ومسجد واداره ومدرسه وخلاصه هر کجا که فکرش را بکنی حضور دارد تا گوشه قلب انسان های مورد دار.قرآن هر کجا که دستش رسیده دست به افشاگری زده وشیطان را عدو مبین معرفی کرده است یعنی آنقدر دشمنی اش واضح وآشکار است که شب کورها هم متوجه می شوند

ولی خودمونیم، عجب شیطانی است این شیطان!

توی رختخواب هم ولت نمی کند وتازه شیفت سوم کاری اش شروع می شود .بی جهت نیست که از بزرگان دینی ما دعاهای زیادی برای هنگام خوابیدن رسیده است .این دعاها که گل سر سبد آنها تسبیحات حضرت زهرا (س) است نوعی آنتی شیطان وضد غفلت است.تئاتر شیطان توی خواب هم ادامه دارد وروح بدبخت را آواره اینجا وآنجا میکند به طوری که گریه همه ارواح در می آْید. طرف در خواب کویر لوت یکدفعه خودش را کنار مجسمه آزادی در آمریکا می بیند وهمانجا با لباس احرام مشغول طواف دور آن است !! این همان چیزی است که ما آن را اضغاث احلام یعنی خواب های آشفته می نامیم .این تازه برای عوام است .شیطان برای کله گنده ها جور دیگری ظاهر می شود .با یک صحنه سازی مختصر به عارف طوری وانمود می کند که مکاشفه ای رخ داده است و در این مکاشفه شیطانی صدائی از غیب می گوید که تو لازم نیست دیگر نماز بخوانی وروزه بگیری! نماز وروزه برای تحت پوششی هاست وبرای شما لازم نیست.

همه با هم با صدای بلند جیغ بزنیم : اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
برچسب ها : شیطان