طواف نساء!

شبی که به مکه رسیدیم تا آمدیم بجنبیم ساعت دو نیمه شب شد.سریع با اتوبوس به مسجدالحرام رفتیم .اینکه چگونه چشممان به جمال کعبه روشن شد را درقسمت قبلی نوشتم.تمام سعیمان این بود که قبل از نماز صبح اعمال را انجام دهیم.طواف و نماز طواف وبعداز آن هم سعی صفا ومروه باضافه تقصیر.البته گذشت آن زمانی که ملت برای کچل شدن سرودست می شکستند آنچه که ما از هموطنان دیدیم بخشش دو سه تار مو بیشتر نبود.همه اینها گذشت تا اینکه رسیدیم به بخش شیرین طواف نساء آنهم برای کاروانی که هیچ زنی بدنبالشان نیست.نه به آن هق هق گریه ها هنگام دیدن کعبه ونه به این طنازی ها بهنگام ختم اعمال!کم کم  سنگ های کعبه هم به خنده افتاده بودند.بعضی که این وسط حکم صادر کردند که طواف خوشمزه ای است،بیایید دوسه بار تکرار کنیم!

اصولا زن ها  رِِِل مهمی در ضرب وتقسیم خلقت بازی میکنند.بعد از عمل تقصیر تمام محرمات حلال می شودجز مباشرت با جماعت نسوان.خدا هم خوب بلده حال گیری کنه ها.بار سنگین است وحضرت حق به کمتر از هفت شوط طواف راضی نمیشه!  طواف اول با دوم کلی توفیر داره .هفت شوط دوم را فقط محض زانو زدن خدمت خانم ها انجام می دهی .انگار خدا با زبان تشریع می گوید:بدبخت ها،بروید در کوزه خودتون را بلیسید،آخه لذت بوس کردن یک خانم را کنار ناخن داشتن می گذارید؟می خواهید با هفت شوط اول وچند بار دور صفا ومروه گشتن سروته قضیه رو جمع کنید!بابا من خودم حواء رو خلق کردم ومی دونم اینا چه جنسی اند.نه مخلوق من،حالا هفت دور بچرخ تا بفهمی چرا زنان مهم ترین آچار فرانسه های شیطان در طول تاریخ بوده اند؟البته اشتباه نشه.درسته زن ها خیلی وقتا دست ابلیس رو از پشت می بندند اما خود شیطان نیستند.چون اگر اینطوربود ما هر روز باید نه در مکه بلکه در دیار خودمان رمی جمرات می کردیم! بلکه طواف نساء نشان از طواف وتواضع در برابر عظمت خدا را دارد.برای اینه که ما شب جمعه ها بیش از خود جمال به فکر جمال آفرین باشیم.

به امید اینکه همه دوستان برای یه بار هم که شده صبح دولتشان بدمد وطواف نساء را (ترجیحا همراه با نساء خودشان !!!)تجربه کنند.
برچسب ها : سفرنامه عمره برچسب ها : زن