مطهری زمان در این چند روزه باز به میدان دفاع از مبانی انقلاب آمد و با دید تیز بین فلسفی اش بما نمایاند که امام زمان پسند ها هم خوب وبد دارند.اگر تا قبل از این فقط شنیده بودیم که برخی ها می خواهند ولایت مطلقه فقیه را مطلّقه کرده و سخن از ولایت مقیده فقیه می رانند درعنفوان ایام گوشم به نظریه ای جدید هم مفتخر شد وآن عبور از ولایت فقیه ونیابت امام  زمان آن هم به اسم امام  زمان است(واقعا واعجبا)

اگر ما مدام از کیفیت پل صراط در گوش وفکر مان پرسش می کنیم که چطور باریک تر از مو وتیز تر از شمشیر است ،تبعیت عملی از ولایت فقیه در این دنیا هم یک پل صراط دیدنی است .یعنی اگر زاویه راه منحرف شد شما در آتش عقوبتی چه زاویه کج رویت یک درجه باشد وچه صد درجه.فرقی نمی کند که این نافرمانی قدمتی سی ساله داشته باشد ویا تنها به اندازه یک دولت خشک وخالی باشد!

اگر شیعیان هر سال در عید غدیر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی را زینت مجالس می کنیم یادمان باشد که اکمال نعمتی به نام انقلاب اسلامی فقط وفقط به یمن ولایت فقاهت جعفری است بر تمام پستی وبلندی های حکومت وگرنه وقتی اسم صد وچند ده کشور حاضر در سازمان ملل را دید میزنیم می بینیم  بغیر از ایران هم چند تا جمهوری اسلامی داریم! نمونه اش بغل گوشمان جمهوری اسلامی پاکستان وافغانستان!!! از این جمهوری اسلامی های گتره ای در طول تاریخ کم نداشته ایم که البته نطفه اش برمی گردد به سقیفه بنی ساعده .اگر حسبنا کتاب الله  گفتن عمر بن خطاب را بعضی باور ندارند وحتی سعی در توجیه  مسلک خود کشییشی (خود مجتهدی!)مارتین لوتر دارند اما با فتنه زمان ما چه می کنند که ندای اسلام بدون روحانیت را سر می دهد.همان ها که می گویند امام زمان کشور را اداره می کند (وحتی آقا شخصا پشت سر طرح هدفمندی یارانه ها هستند!) یعنی اینکه امام زمان  هستند ودیگر نیازی به نائب وسرباز ودیده بان ومرزبان عقیدتی واز این پست ومناصب نداریم .شما بروید در حوزه های علمیه غاز بچرانید ما خودمان تهران را برای حضور حضرتش غبار روبی میکنیم!علوم غریبه که هست دیگر چه نیازی به موجودی بنام آخوووووند است؟!!!

به هوش باشیم که امیرالمومنین فرمود :من نام عن نصره ولیه ،انتبه بوطئه عدوه(غرر الحکم ص422)هر کس که از نصرت ویاری ولی خدا کوتاهی کند ،در زیر پای دشمنش به هوش می آید.

یک نقطه فرق بیش نیست بین رحیم ورجیم    از نقطه ای بترس که شیطانی کند.

آقای دکتر  وآقای خاص!

آنچه در قانون اساسی این مملکت آمده ولایت فقیه است نه ولایت بر فقیه!
برچسب ها : ولایت فقیه