بعید می دانم در طول تاریخ بشر واژه ای تودل بروتر از آزادی در مباحث کلان سیاسی واجتماعی وجود داشته باشد.کلمه ای مفید ، مختصر وصد البته راه باز کن وبرای خیلی ها کار چاق کن! چیزی شبیه آچار فرانسه است که می توانید  هر قانون خرد وکلانی که نگاه چپ به امیال و منافع شما کند را براحتی از میان بر دارید. خرج زیادی ندارد .فقط چند تا آدم قد بلند و پوست کلفت می خواهد باضافه دو سه تا پلاکارد رنگارنگ در محکومیت نقض آزادی آن وقت است که طرف مقابلتان باید دراز گوش بیاورد و باقالی بار کند.....

یکی از مهم ترین جاهایی که آزادی نقش پیراهن عثمان را بازی کرده و می کند  مساله حجاب است. خدا می داند که بازی گردان های این حکایت چقدر آدم های معصوم را به اسم اینکه حجاب منافی با آزادی است از این ضروری دین دلزده ویا حتی متنفر کرده اند. همینکه اسم حجاب را می آوری از جهات شش گانه به سویت حمله می کنند که ای آقا پس آزادی چه می شود؟ من هم در چنین مواقعی فقط یک سوال می پرسم وبس.آزادی یعنی چه؟ اینجاست که همه ....

آزادی مفهومی مقایسه ای وسنجشی است.به اصطلاح اهل فن مفهوم فلسفی است یعنی باید چیزی با چیز دگری سنجیده شود تا مفهوم انتزاع شود.خب ما انسان را با چه چیزی مقایسه می کنیم؟ معمولا آنچه که زوج انسان در این موارد حساب می شود هدف خلقت جهان وبطور خاص هدف خلقت انسان است .اگر انسان شناسی مکتبی بر پایه لذت طلبی حداکثری باشد طبیعتا در پی آنست که همیشه لذت ها ومخصوصا لذت جنسی به آسانی و بدون هیچ محدودیت خاصی در دسترس باشد.یعنی اینکه هر آنچه باعث تاخیر در لذت جسمانی انسان می شود به نوعی نقض آزادی است. از لوازم این تفکر مزاحم بودن حجاب وپوشش برای آزادی است.اما اگر هدف را قرب به خداوند بدانیم  و انسان را با حقیقت قرب مقایسه کنیم در این میان گناه و بی بند وباری نوعی مانع  از رسیدن به مقصد به حساب می آید . هر ابزاری که بتواند این موانع را بردارد ما را بیشتر به آزادی می رساند.آزادی در این نگاه متعالی هر ان چیزی است که انسان را بیشتر از گناه دور کند.این آزادی را ممکن است در ظاهر بندگی بنامیم . اشکالی ندارد.ولی این بندگی همان چیزی است که باعث افتخار پیشوایان دین بوده است(کفی بی فخرا ان اکون لک عبدا).

حال به نظر شما به عنوان یک مسلمان حق نداریم بگوییم که حجاب نه مزاحم آزادی بلکه خود آزادی است؟
برچسب ها : حجاب برچسب ها : آزادی