مفاتیح یا کامل تر بگویم مفاتیح الجنان یکی از دم دست ترین کتاب های مذهبی در کشور ماست.گزافه نیست اگر بگوییم در کنار هر قرآنی اگر چه کمتر نهج البلاغه ویا صحیفه سجادیه یافت می شود! ولی براحتی می توانید کتاب قطور ومفصل شیخ عباس قمی را پیدا کنید.حتی در میان جماعتی که حداقل ظاهرشان به تیپ متدینین نمی خورد در بعضی زمان ها ومکان ها مانند روز کنکور! ویا در بعضی بیمارستان ها این کتاب، حسابی توی بورس می رود و دست به دست می شود.

جالب است اگر بدانید که نویسنده معروف ترین کتاب دعا در عصر وزمانه ما ،هدفش از نگاشتن آن را جلوگیری از یک بدعت بزرگ  معرفی میکند.مرحوم شیخ عباس سفره دلش را در اواسط کتاب مفاتیح بعد از زیارت وارث برای خوانندگان باز کرده و می گوید گسترش کتابی جعلی ومالامال از دروغ وجعلیات بنام مفتاح الجنان او را بر آن داشته است که این کتاب را با نام مفاتیح الجنان تالیف کند.

در اخلاص مرحوم شیخ المحدثین کسی اندکی شک وشبهه ندارد چه اینکه تنها اخلاص است که می تواند اینچنین اثری را به خانه های مسلمین نفوذ داده وماندگار کند.اما مشی جامعه دیندار ویا حداقل دوست دار دین خبر از یک فاجعه وبدعت جدید  می دهد.به زیان بهتر قدم به قدم یکی از مهم ترین نشانه های آخرالزمان بر ما هویدا می شود وآن متمرکز شدن مردم بر روی مستحبات وغفلت چشم گیر از واجبات وفرائض است.کم نبوده اند عزادارانی که چشم خود را بر نماز ظهر عاشورا بسته اندو زیاد دیده ام معتکفانی را که بدیهی ترین مسائل شرعی را نمی دانند.این غفلت در میان زنان متدین بیشتر به چشم می خوردچه اینکه  بسیاری از روضه های زنانه ودعاهای آنچنانی که  بعضا از روی چشم وهم چشمی هم  انجام می شود سهم چندانی در با حیا بودن وعاری بودن از غیبت وتهمت در همان جلسات را ایفا نکرده اند.

مفاتیح خوب همنشینی برای کتاب وحی است به شرط اینکه در جای خودش استفاده شود.مفاتیح دعا ها وزیارات اصیل را بما عرضه میکند وخلا مستحبات را به طور چشمگیری پر می کنداما برای واجبات ومحرماتمان چه کرده ایم .آیا جای خالی رساله های عملیه را در خانه ها احساس نمی کنید؟
برچسب ها : مفاتیح الجنان برچسب ها : بدعت