ترافیک عجییب وغریب خیابان های مرکزی شهر قم وکلافه شدن مجاوران وزائران کریمه اهل بیت هم برای خودش قصه غصه ای است.شهری با تراکم زیاد وبیش از یک میلیون جمعیت و البته فاقد یک شهرداری بالغ در اداره شهر! مجموعه ای پراکنده از خدمات شهری که هنوز کما وکیفا در قد وقواره یک کلان شهر نیستند ودر عین حال می خواهند چند طرح بزرگ عمرانی را هم زمان اجرا کنند اما مانند لقمه ای بزرگ در حلقومش گیر کرده است.

مگر نه اینکه یکی از سوالات مهم در مواقف قیامت پرسش از عمر است ومگر نه اینکه به طور خاص از جوانی هم پرسیده می شود که آن  را در چه راهی صرف کردی؟بعید نیست که دقایق و ساعات ترافیکی هم در روز قیامت بخش مهمی از پرونده اعمال ما را پر کنند وبرای ما عرض اندام نمایند.این بسته زمانی که شاید هنگام حساب وکتاب اعمال حسابی بزرگ وچشم پرکن شده باشد از یک سو یقه ترافیک سازان مسئول وغیر مسئول را می گیردو از سوی دگر بار ترافیک زده گان را به نوعی سنگین می نماید.اینکه در لحظات ترافیک ودقیقا در همان زمانی که ماشین پرمصرفتان باید سانتیمتری طی طریق کند و شاید بارها مجبور به شنیدن صدای گوشخراش بوق ها شوید ، به چه فکری هستید ویا چگونه خودتان را مشغول می کنید خیلی مهم است.

معلوم نیست همه بتوانند با گوش دادن رادیو ویا یک CD تمرکز خود را در رانندگی حفظ کنند. در اتومبیل های تک سرنشین هم صحبت مفید ! وعاری از غیبت وتهمت کردن هم تقریبا بی معناست.نگاه کردن به در ودیوار ملت وخدای ناکرده نگاه چپ به نوامیس ماشین ران هم که قوز بالای قوز می شود! اما عجالتا می توان گفت  ذکر خدا گفتن در این لحظات تنش زا ، صبر و حوصله ما را تا حد زیادی افزایش می دهد.

فقط یک سوال:

آیا تا بحال با ماشین حساب دقایق ترافیکی خود را جمع زده اید؟
برچسب ها : قم برچسب ها : ترافیک