عکس زیر پربیننده ترین عکس سال 2011تاکنون بوده است .به نظر من تصویر آهسته وناگهانی است از یک جنگ پرسرعت ودامنه دار.آرام وبی صدا.فایل روی فایل وسی دی روی سی دی.نرم افزارهایی که سالها بعد ممکن است سخت افزار کف خیابان ها شوند ! واما...شخصیت کودکان ما چه راحت در حال غربی شدن است.

این عکس منبر وروضه نمی خواهد.فقط خوب نگاه کنید!!!!!
برچسب ها : تهاجم فرهنگی برچسب ها : رسانه