می گویند یه بنده خدایی لباسی رو پوشید . قرار شد بین خورشید و باد مسابقه بگذارند تا ببینند کدوم می تونه اون آدم رو عریان کنه.اول نوبت باد بود.با تمام قوا شروع به وزیدن کرد اما نه تنها نتیجه نگرفت،بلکه برعکس او آدم سفت به لباسش چسبید.نوبت خورشید که شد زرنگی کرد.آنقدر آفتابش رو زیاد وسوزنده کرد که اون آدم خودش خود بخود لباسهای زیباش رو در آورد وعریان شد.

خورشید در داستان بالا نماد جنگ نرم وبی سروصدایی است که شما را با میل خودتان و به دست خودتان و بدون هیچ گونه زور واجبار ظاهری از فرهنگ والایتان جدا وحتی گاه متنفر می کند.بدون اغراق یکی از کسانی که در جهان رسانه ای امروز این نقش را بازی می کند(مرداک یهودی )است که با تاسیس شبکه های تلویزیونی مثل (فارسی وان) ،(من وتو) وجدیدا هم (زمزمه)برای ذوب کردن تدریجی غیرت وتعصب واخلاق خانوادگی ایرانیان فکرهای طول ودرازی دارد.

عجیب آنکه این شبکه های رسانه ای گاه کار خود را آنقدر دقیق انجام می دهند که  بینندگان تیزبین هم به سختی می توانند نیت های پشت پرده برنامه سازان آن را بازخوانی کنند.در خبر ها آمده بود که شبکه (فارسی وان) در جدیدترین اقدام خود برای تاثیر گزاری بر مخاطبان مسلمان و مذهبی خود و در احترامی بس مکارانه،با آغاز ماه مبارک رمضان اقدام به پخش برنامه ای با عنوان (رمضان کلید گنج نهان) کرده است.در وقت نماز اذان می گذارد وحتی دعای ربنا را با ترجمه اش پخش می کند!!!

واقعیت امر اینست این شبکه ها نمی خواهند ویا نمی توانند صورت نماز و روزه را پاک کنند بلکه می خواهند (تنهی عن الفحشا والمنکر ) بودن آن را سلاخی کنند.هم اذان و نیایش می گذارند وهم پس وپیشش وچند برابر آن فیلم های منحرف با چاشنی های ضد اخلاقی را به بینندگان عرضه می کنند.یعنی شما می توانید در عین خواندن نماز وگرفتن روزه، روابط آزاد جنسی هم داشته باشید.با دوست دختر و یا پسرتان قرآن بخوانید. اصلا سوره نور را برایش بخوانید!خیرات بدهید.به همسرتان خیانت کنید ودر عین حال برای هوویش سجاده نماز هدیه ببرید!

واینان چه مرموزانه نقاشی می کنند! دستی بلند شده برای دعا  و در آغوش گرفته نامحرمی را برای شهوت.... و چگونه قبول شود روزه ای که قرار است با شراب ناب  و به همراهی دوستانی از جنس مخالف افطار شود!؟
برچسب ها : ماهواره برچسب ها : جنگ نرم