صبح امروز حوالی ساعت ده بود که از جلسه امتحانی در شهرک پردیسان قم برمی گشتم.از جلوی تنها پمپ بنزین پردیسان وکارواش معروف کنار آن گذشتم.از صف کشیدن ماشین ها برای شستشو خبری نبود.علتش پر واضح بود.باران مفصل دیروز قم خیلی از اتومبیل های کثیف از جمله مرکب خود حقیر را عین یک دسته گل کرده بود.با خود گفتم شاید(تاکید می کنم شاید)صاحب کارواش از بارش نزولات آسمانی آنهم با این شدت وحدت دل خوشی نداشته باشد.در ماشین یادم افتاد به حدیث معروفی از امام باقر علیه السلام در کتاب بحارالانوار که مربوط به مردی از بنی اسرائیل است.چند سالی است که این فرمایش حضرت خیلی در دلم جا باز کرده است.هر چه باشد من رشته تخصصی ام کلام است واز نگاه کلان تری به مساله می نگرم.حضرت می فرمایند:مردی در بنی اسرائیل دو دختر داشت که آن دو را به ازدواج دو مرد درآورد.یکی کشاورز ودیگری سفالگر.آنگاه برای دیدار آن دو رفت.اول نزد همسر کشاورز رفت و از او پرسید حالت چطور است؟گفت: همسرم کشت فراوانی دارد اگر خداوند از آسمان بر ما باران بباراند حال ما در بنی اسرائیل از همه بهتر است .آنگاه به سوی دیگر دخترش رفت  و از حالش پرسید.گفت:همسرم سفالهای زیادی ساخته است.اگر خدا از آسمان بر ما باران نباراند حال ما در بنی اسرائیل از همه بهتر است.آن مرد بازگشت در حالی که با خود می گفت:الهم انت لهما یعنی : تو برای این دو هستی وتو خود بهتر می دانی.

و اینست خدایی خدا که عقل ها در محضر حکمتش کرانمند وعاجزند.
برچسب ها : حکمت الهی