در طی تقریبا دو سالی که از رحلت مرحوم پدربزرگم حاج آقا ممیز گذشته است دوستان زیادی چه در قم وچه در شهرضا اصرار داشتند عکس هایی را از  آن بزرگوار در وبلاگم بگذارم.در این مدت تنها در سه مورد موفق به این کار شدم.این دفعه تصمیم گرفتم سراغ عکس های قدیمی تر بروم.ابتدا قصد داشتم عکسی از سال 1345 ومراسم افتتاح کتابخانه صاحب الزمان(ع) بگذارم که متاسفانه به دلایل فنی موفق به آپلود آن نشدم.عکس ذیل بیش از  سی سال قبل و در جریان سفر شهید دکتر بهشتی به شهرضا گرفته شده است که تصویر مرحوم ممیز در کنار شهید بهشتی قابل مشاهده است.بعضی از علما و روحانیون شهرضا نیز در عکس حضور دارند.

چه مجالست زیبایی
برچسب ها : شهرضا برچسب ها : غدیر علی ممیز برچسب ها : شهید بهشتی