خیلی فکر کردم تا تیتر وعنوانی پیدا کنم که مناسب شان جناب ابلیس یا همان شیطان لعنتی خودمان باشد .عناوین مختلفی را برانداز کردم ولی اکثرا مطابق با حضرتش نبود ونمی توانست حق مطلب را ادا کند تا اینکه دیدم این عنوان یعنی دشمن سه شیفته وخستگی ناپذیر بدک نیست واسباب کدورت خاطر رفیقمان را موجب نمیشود.

این دشمن سه شیفته آنقدر بی چشم وروست که در طول تاریخ  توپ وسوسه اش در محوطه جریمه پیامبران هم پیدا شده تا شاید به خیال خام خود به آنها گلی بزند وانتقام سجده در مقابل پدر بزرگشان را از آنها بگیرد.یوسف را با زلیخا روبرو کرد و از پرخوری یحیی خوشش آمد.این نقش اول قصه ما یعنی مستر ابلیس آنچنان که بعضی فکر می کنند کودن واحمق نیست .قرآن از استراتژی ونقشه های او به عنوان خطوات یعنی گامها یاد میکند ودر سوره بقره می فرماید از گامهای شیطان پیروی نکنید (ولا تتبعو ا خطوات الشیطان)

شیطان مرحله به مرحله وسیستماتیک جلو می رود .خانه به دوش را یک جور گول می زند وخانه نشین را جور دیگر .نه کاخ نشین از شر او در امانند ونه کوخ نشین .در بازار ومسجد واداره ومدرسه وخلاصه هر کجا که فکرش را بکنی حضور دارد تا گوشه قلب انسان های مورد دار.قرآن هر کجا که دستش رسیده دست به افشاگری زده وشیطان را عدو مبین معرفی کرده است یعنی آنقدر دشمنی اش واضح وآشکار است که شب کورها هم متوجه می شوند

ولی خودمونیم، عجب شیطانی است این شیطان!